Saturday, July 31, 2021
Home Authors Posts by ރަމްޒީނާ މުޙައްމަދު / ޅޮހި

ރަމްޒީނާ މުޙައްމަދު / ޅޮހި

6 POSTS 0 COMMENTS
ރަމްޒީނާ މުޙައްމަދުއަކީ ދިވެހި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޓީޗަރެކެވެ.