Saturday, July 31, 2021
Home Authors Posts by ޑރ. އައިސަތު އަލީ ނާޒް

ޑރ. އައިސަތު އަލީ ނާޒް

2 POSTS 0 COMMENTS
ނާޒްއަކީ ނަފްސާނީ އިލްމުގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ނަންގަވައިގެން ހުންނެވި އެދާއިރާގެ ތަހުޖިރިބާހުރިފަރާތެކެވެ. އަދި ނާޒް ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބައެއް ޔުނިވަރސިޓީއިންނާއި މެންޗެސްޓާރ ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ. ނަފްސާނީ އިލްމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރަށް ސޯސިއޮލޮޖީއާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންވެސް މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ