Saturday, July 31, 2021
Home Authors Posts by އަޙުމަދު އިބުރާހިމް/ ނ.ޅޮހި

އަޙުމަދު އިބުރާހިމް/ ނ.ޅޮހި

6 POSTS 0 COMMENTS
އަޙުމަދު އިބްރާހިމް އަކީ ތަޢުލީމީދާއިރާގެ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަށް ކޮށްފައިވާ ހިންގުންތެރިއެކެވެ. އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޓީޗަރެކެވެ. އަދި މޮޅު ލިޔުންތެރިއެކެވެ.