މަސައްކަތްތައް

މިއީ އަޅުގަނޑު ތްރީޑީ.އެސް މެކްސް އިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކެވެ. އަދި ކޯހުގައި ހެދި ގްރޫޕް ޕުރޮޖެކްޓް ގެ ބައެއް ކުރެހުންތަކެވެ. ރެންޑާ ކުރެވިފައިވަނީ ވީރޭ އިންނެވެ. ފޮޓޯ އަސްލު ކޮލިޓީގައި ބެލުމަށް ފޮޓޯ އަށް ފިތާލާ!

[ngg_images source=”galleries” display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” template=”/home/excitour/heyobas.info/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery.php” maximum_entity_count=”500″]