ގަދަ ވައި ޖެހޭ ވަގުތު ކިޔާދުޢާ

اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها

 “އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަﷲގެ حضرة ން އެ ވައިގެ ހެޔޮކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.އަދި މިއަޅާ އިބަ ﷲ ގެ حضرة ން އެ ވައިގެ ނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރިކޮށް ދެއްވުމަށްއެދި ދަންނަވަމެވެ.”

“Abu Dawud 4/326, Ibn Majah 2/1228. See also Al-Albani, Sahih Ibn Majah 2/305”

 

اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَخَيْـرَ ما فيهـا، وَخَيْـرَ ما اُرْسِلَـتْ بِه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها، وَشَـرِّ ما فيهـا، وَشَـرِّ ما اُرْسِلَـتْ بِه

“އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!އެވައިގެ ހެޔޮކަމާއި،އެވައިގައިވާ ހެޔޮކަމާއި، އެއެއްޗެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެވައި ފޮނުވުނު އެއްޗެއްގެ އެޔޮކަން ދެއްވުމަށްއެދި އިބަﷲގެ حضرة ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ.އަދި އެވައިގެ ނުބައިކަމުންނާއި،އެވައިގައިވާ ނުބައިކަމުންނާއި،އެއެއްޗެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެވައި ފޮނުއްވުނު އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަﷲގެ حضرة ން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ.”

“Muslim 2/616, Al-Bukhari 4/76.”

ގުގުރި ޖަހާއިރު ކިޔާދުޢާ

سُبْـحانَ الّذي يُسَبِّـحُ الـرَّعْدُ بِحَمْـدِهِ، وَالملائِكـةُ مِنْ خيـفَته

“އެފަރާތަކަށް حمد ކުރުމާއެކު ގުގުރި تسبيح ކިޔާފަރާތް އަދި އެފަރާތަކަށް ބިރުން މަލާއިކަތް ބޭކަލުން تسبيح ކިޔާ ފަރާތުގެ ހުސް طاهر ވަންތަކަމާއެވެ.!”

“މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި عبد الله بن الزبير ގުގރީގެ އަޑުއައްސަވާ ހިނދު ވާހަކަ ދެއްކުން ދޫކޮށްލައްވާ މިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ.أخرجه مالك في الموطأ އަދި ޝައިޙް އަލްބާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.عبد الله بن الزبير ގެ ކިބައިން މިބަސްފުޅުގެ ސަނަދު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ.”

ވާރޭވެހޭ ވަގުތު ކިޔާ ދުޢާ

اللّهُمَّ صَيِّـباً نافِـعاً

“އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!(މިވާރޭ އަކީ) ފައިދާ ހުރި ވާރޭއެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!”

“Al-Bukhari, cf. Al-Asqalani, Fathul-Bari 2/518.”

ވާރޭވެހުމަށްފަހު ކުރާޒިކުރު

 

مُطِـرْنا بِفَضْـلِ اللهِ وَرَحْمَـتِه

“ﷲ ގެ ދަރުމަވަންތަކަމާއި އެކަލާނގެ ރަޙްމަތުން އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ވާރޭ ވެހިއްޖެއެވެ.”

“Al-Bukhari 1/205, Muslim 1/83.”

އުޑުމަތި ސާފުކޮށް ދެއްވުމަށްއެދި ކުރާދުޢާ

اللّهُمَّ حَوالَيْنا وَلا عَلَيْـنا، اللّهُمَّ عَلى الآكـامِ وَالظِّـراب، وَبُطـونِ الأوْدِية، وَمَنـابِتِ الشَّجـر

“އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!އަޅަމެންގެ ވަށައިގެންވާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ!އަދި އަޅަމެންގެ މައްޗަށް (މިހާރު) ނުވެއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އުސްބިންތަކާއި، ފަރުބަދަތަކަށާއި، ވާދީތަކުގެ މެދުގައިވާ އަޑިގުޑަން ތަންތަނަށާއި އަދި ގަސްފަޅާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ!”

“Al-Bukhari 1/224, Muslim 1/614.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here